Notícies

Nou proveïdor de dades de sensors:SARTI (28.05.2013)

SARTI , el laboratori marí de la UPC, publica les metadades dels seus sensors en el Cataleg IDEC-Sensors. El Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació, SARTI, que forma part de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica de Catalunya , com a Unitat Associada a l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, l'Institut de Ciències del Mar i a la Unitat de Tecnologia Marina del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) , reuneix experts de diferents Departaments de la Universitat Politècnica de Catalunya i el seu àmbit temàtic d'actuacions és el desenvolupament d'instrumentació i de sensors ambientals per aplicacions industrials i científiques. SARTI s'ha afegit a les entitats col.laboradores en la creació de la IDE de Sensors Web, aportant 8 noves metadades sobre els diferents sensors marins que desenvolupen i utilitzen. S'estan actualment testejant els serveis d'accés a dades amb l'estàndard SOS, el que permetrà en breu oferir -los mitjançant clients estàndards OGC.

Nou proveïdor de dades de sensors:l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) (14.01.2013)

11 nous sensors, de terbolesa, temperatura i altura de l'aigua, instal.lats pel grup de recerca RIUS: Fluvial Dynamics Research Group per encàrrec de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) han estat incorporats al Catàleg IDEC de Sensors Web. Un nou proveïdor, l'esmentat Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) s'afegeix a la llista d'organismes proveïdors de Sensors Web.

Nou proveïdor de dades de sensors: RIUS Fluvial Dynamics Research Group

El grup de recerca RIUS: Fluvial Dynamics Research Group juntament amb la Universitat de Lleida i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya han generat metadades de sensors (estacions hidromètriques i turbidímetres) ubicats en zones fluvials.

La seva aportació ha estat de 28 nous registres , fet que ha contribuït a augmentar el total de sensors a la xarxa catalana.

Grupo de trabajo para la Noramlización en el ámbito de las redes de sensores

S'ha creat dins AENOR el Grupo de Trabajo/GT7: Redes de sensores. La Secretaría l'ocuparà la Fundación i2CAT i la Presidència recau en el Sr. Cayetano luch Mesquida, coordinador del grup NAP (Nuevas Actividadaes Profesionales) del COIT.

Veure document per més informació.


Nou proveïdor de dades de sensors

L'Agència Catalana de l'Aigua ha generat metadades dels sensors que disposen distribuïts pel territori català.

La seva aportació ha estat de 1.000 registres aproximadament, fet que ha contribuït a augmentar considerablement el total de sensors a la xarxa catalana.

Centre de suport IDEC | Institut Cartogràfic de Catalunya | Parc de Montjuïc- 08038 Barcelona | Tel. +34 93 567 15 00 - Fax. +34 93 567 15 67 e-mail: idec@icc.cat | Valid XHTML/CSS