Què és un Web sensor?
És un transductor que transforma una forma d'energia en una altra.
Quins tipus hi ha?
Tèrmics, Electromagnètics, mecànics, químics, òptics, acústics, radiació ionisant, medicions (orientació, distancia, proximitat, fluxes, voltatge),biològics, geodètics...
Quines propietats han de tenir?
Han de ser sensibles a la propietat que es mesura, insensibles a altres propietats i no han d'influir en el que es mesura. La “Resolució” és el canvi més petit que poden detectar.
Classificació:
Actius, passius (necessiten energia externa), de mesura continua, tot-res, fixes, mòbils, ...
Què són les Xarxes de sensors?
Aparells autònoms distribuits espacialment. Cada node està equipat amb un element de comunicació (radio, wifi...), un microprocessador i una font d'energia.
La connexió dels sensors/xarxes de sensors a Internet dóna lloc al concepte de Web Sensor
Quines aplicacions tenen?
Monitorització, tracking i control en àrees relacionades amb habitats, incendis, tràfec, contaminació, etc.
Quines dades recullen i com?
Normalment es recullen dels diversos sensors en les estacions base en forma de dades numèriques (data collectors). En molts casos aquestes dades s'emmagatzemen en bases de dades, en altres casos l'aplicació d'explotació ha de tractar directament amb les dades contingudes en els fitxers plans.

Centre de suport IDEC | Institut Cartogràfic de Catalunya | Parc de Montjuïc- 08038 Barcelona | Tel. +34 93 567 15 00 - Fax. +34 93 567 15 67 e-mail: idec@icc.cat | Valid XHTML/CSS